O firmie

Firma „Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami Krzysztof Pietras”  działa od 2005 roku oferując usługi w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami. Aktualnie obsługujemy łącznie 18 nieruchomości, wśród, których większość to wspólnoty mieszkaniowe. Naszymi klientami są również właściciele prywatnych kamienic oraz właściciele nieruchomości biurowo-magazynowych. Oprócz powyższych nieruchomości obsługujemy również zagranicznych właścicieli pojedynczych mieszkań, domów jednorodzinnych nadzorując bieżący najem lub poszukując nowych najemców.
Skład firmy to:

  • licencjonowany zarządca nieruchomości ( numer licencji 13565 ),
  • doradca podatkowy ( numer na Liście Doradców Podatkowych-06192) nadzorujący
    księgowość wspólnot, nieruchomości
  • administrator z długoletnim doświadczeniem zawodowym
  • inspektor nadzoru budowlanego

Mamy zapewnioną współpracę z radcą prawnym. Współpracujemy  wyłącznie z  wyselekcjonowanymi i sprawdzonymi podmiotami rynku nieruchomości (firmy hydrauliczne, elektryczne i inni specjaliści), gwarantującymi szybką i wysokiej jakości obsługę.
Swoim działaniem sprawiamy, że budynki wspólnot są coraz ładniejsze i czystsze a właściciele prywatnych kamienic mają coraz większe z nich dochody.

Główne przesłanie naszej firmy:

  • profesjonalne i rzetelne działanie
  • przejrzyste rozliczenia finansowe na bazie sprawdzonego oprogramowania
  • szybkie rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez zarządy wspólnot, mieszkańców nieruchomości.

Firma posiada polisę ubezpieczenia OC Zarządcy Nieruchomości za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością w zakresie zarządzania.
Zarządca jest członkiem Łódzkiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości, które to stowarzyszenie pomaga w podnoszeniakwalifikacji zawodowych zarządców.

Dane firmy

NIP 725-109-28-94
Regon 100005069
Wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi pod nr 35290