Oferta

Zarządzanie i administrowanie

Nasza oferta obejmuje wszelkie czynności związane z obowiązkami, jakie winien wykonywać zarządca, administrator, a w szczególności:

 • Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania budynku
 • Zawieranie umów na roboty budowlane i kontrolowanie ich wykonania zgodnie z warunkami zawartymi w umowach
 • Zapewnienie profesjonalnego wykonawstwa w zakresie remontów, przeglądów, napraw, konserwacji oraz usuwania awarii w budynku
 • Prowadzenie niezbędnej księgowości dla nieruchomości z wykorzystaniem potencjału doradcy podatkowego specjalizującego się w obsłudze nieruchomości
 • Przygotowywanie rocznych sprawozdań z realizacji rocznych planów finansowych zatwierdzonych przez wspólnotę
 • Opracowanie statutu wspólnoty mieszkaniowej
 • Opracowanie regulaminów wspólnoty mieszkaniowej:
                                                                      
 • porządku domowego
 • kontroli zarządu wspólnoty
 • rozliczenia mediów
 • Opracowanie i zatwierdzenie planu kont księgi głównej na potrzeby prowadzonej księgowości
 • Prowadzenie i aktualizowanie wykazu lokali, ich właścicieli i najemców
 • Naliczanie i windykację w trybie upominawczym należności i pożytków
 • Rozliczanie z mediów w niezbędnym zakresie
 • Utrzymanie czystości w częściach wspólnych
 • Przechowywanie i archiwizowanie dokumentów wspólnoty, nieruchomości
 • Pośrednictwo w organizowaniu obsługi prawnej wspólnoty, nieruchomości
 • Zapewnienie członkom wspólnoty możliwości śledzenia na bieżąco stanu swoich rozliczeń ze wspólnotą za pomocą aplikacji Internetowej Kartoteki Mieszkańców ze stronie internetowej firmy.

Prace remontowe prowadzone są przez firmy wybrane przez zarząd wspólnoty. Odbiór prac remontowych odbywa się z udziałem zarządu wspólnoty.

Obsługa wynajmu

Oferujemy kompleksową obsługę nieruchomości i lokali przeznaczonych do wynajmu. Zajmujemy się wszelkimi bieżącymi kontaktami, zarówno z najemcą jak i z dostawcami usług, niezbędnymi dla prawidłowego funkcjonowania nieruchomości (lokalu)

 • prowadzimy rozliczenia ze Wspólnotą Mieszkaniową
 • poprzez internet informujemy naszych Klientów o finansach ich nieruchomości
 • wykonujemy sprawozdania finansowe do rozliczeń podatkowych stosownie do wymagań Klienta
 • bierzemy aktywny udział w poszukiwaniu najemców
 • dbamy o to aby zarządzana nieruchomość (lokal) dawała  właścicielowi dochód i żeby wzrastała jej wartość 

Naszym Klientom gwarantujemy:

 • optymalizację rentowności inwestycji
 • bezpieczeństwo uzyskiwanych przychodów
 • prawidłowe funkcjonowanie wszelkich urządzeń i instalacji